Kroonverankering

Kroonverankering is een kunstmatige verbinding tussen takken en stam of andere daarvoor geschikte takken.

Takken met een slechte aanhechting en takken die door hun gewicht een zware mechanische belasting hebben, kunnen gevaarlijk zijn.  Zij kunnen bv afbreken bij een windstoot en zo voor zowel lichamelijke als materiële schade zorgen. 

In geval van twijfel is het daarom beter om deze takken te verankeren met speciaal daarvoor ontwikkeld verankeringstouw aan een hoofdtak of stam of aan andere daarvoor geschikte takken.

Als er dan toch takbreuk optreedt, komt de tak niet onverwacht naar beneden en kan de tak later op een gecontroleerde manier gedemonteerd worden.

Het is ook belangrijk om de oorzaak te zoeken van de te zware belasting en ook deze te behandelen zodat de mechanische belasting gereduceerd kan worden.