Boom controle

VTA (Visual tree Assessment) of visuele boomcontrole is een methode om ziekten en problemen of abnormale verschijnselen bij bomen te constateren en in een verder stadium te analyseren om zo de nodige stappen te kunnen ondernemen en de boom zijn levensduur en kwaliteit te optimaliseren.

Indien optimalisatie niet mogelijk is, kan het nodig zijn de boom te vellen of te rooien voor de algemene veiligheid of om aantasting van andere bomen tegen te gaan.