Bodemverbetering

Een goede bodemstructuur begint bij de bewerking van de bodem zodat de boom in optimale omstandigheden kan aarden.

In de bodem moeten voldoende water, zuurstof, mineralen en bodemleven aanwezig zijn zodat de boom in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Er kunnen veranderingen in de bodem optreden in de loop der tijd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als gevolg van werkzaamheden in de buurt waardoor het waterniveau zakt, of door een gebrek aan te humificeren materiaal (zoals bladeren die blijven liggen op de boomspiegel).

Door controle van de bodem probeer ik te achterhalen wat het probleem is en aan de hand daarvan de gepaste verbetering toe te passen.